Vize za novu Crnu Goru

Putovali su i ministri i drugi donosioci odluka, mi to plaćali kroz Budžet, kao i njihove boravke u skupim hotelima iz kojih nijesu ni vidjeli specifičnosti grada u kojem se nalaze, niti su se uspjeli izdići iz palanačke svijesti sa kojom su i pošli na taj put. Razlika je što će sada putovati oni koji materijalno imaju mnogo manje, ali u glavi i srcu daleko više. To je promjena koja će doprinijeti da ovi prvi odu u političku penziju, kako bi taj “veliki prostor za disanje”, o kojem je Dinoša pričao, a koji nijesu uspjeli stvoriti prestali zagušivati. I najava dobre vijesti za Crnu Goru…

Vize za novu Crnu Goru – (pdf)