Univerzitet Crne Gore bi trebao biti primjer transparentnosti i odgovornosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je, u okviru projeka Korupcija u obrazovanju, koji podržava Ambasada Republike Njemačke, od Univerziteta Crne Gore tražio kopije ugovora između fakulteta i trećih lica, čija vrijednost prelazi iznos od 10 000 €, kao i kopije ugovora sklopljenih između Univerziteta i trećih lica čija vrijednost prelazi iznos od 100 000 € sklopljenih u periodu od dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju do dana 27. 11. 2008…

Univerzitet Crne Gore bi trebao biti primjer transparentnosti i odgovornosti – (pdf)