Saopštenje NVO povodom inicijative za postizanje poravnanja u sudskim postupcima za naknadu štete žrtvama ratnih zločina

Podržavamo inicijativu za postizanje poravnanja u sudskim sporovima za naknadu štete porodicama žrtava ratnog zločina nad albanskim civilima u Kaluđerskom lazu, i za obezbjeđenje reparacija svim drugim žrtvama ratnih zločina za koje postoji objektivna odgovornost države Crne Gore, smatrajući da je to i pravna i moralna obaveza Crne Gore prema žrtvama…

Saopštenje NVO povodom inicijative za postizanje poravnanja u sudskim postupcima za naknadu štete žrtvama ratnih zločina – (pdf)