Oglas za polaznike V i VI generacije Škole mladog liderstva

CGO raspisuje OGLAS za polaznike/ce V i VI generacije

ŠKOLE MLADOG LIDERSTVA

Škola će trajati tri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom nedjeljno, u trajanju od dva sata sata. Sve troškove pokriva Centar za građansko obrazovanje, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa.

Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju srednjoškolci/ke sa teritorije Podgorice, a koji žele da doprinesu razvoju građanskog društva. Kandidati su dobrodošli bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja.

Predavanja će voditi trenerski tim CGO-a, a izvodiće se kroz radionice i treninge na sledeće teme: demokratija, tolerancija, ljudska i manjinska prava, identitet, aktivno građanstvo, diskriminacija, rodna ravnopravnost, konflikti i nenasilna razrada konflikata, timski rad i izgradnja tima, liderstvo u timu, stavovi, stereotipi i predrasude, odnosi sa javnošću, kao i u vezi sa pitanjima iz oblasti evropskih integracija.

Prijavite se za učenje i druženje! Budite aktivni u kreiranju svoje budućnosti!

Zainteresovani kandidati/nje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom
najkasnije do 15. 04. 2009. na email info@cgo-cce.org, faks 020 665 327 ili dostaviti u prostorije CGO-a u Njegoševoj 36, I sprat sa naznakom za “Školu mladog liderstva”