Zašto se kriju diplomatski diplomatski pasoši?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) kontinuirano ulaže napore u pravcu povećanja nivoa transparetnosti o informacijama iz svih sfera društva kako bi uticao na uspostavljane odgovorne vlasti…

Zašto se kriju diplomatski diplomatski pasoši? – (pdf)