Oglas za polaznike VI i VII generacija Škole za ljudska i manjinska prava

Centar za građansko obrazovanje raspisuju OGLAS za polaznike VI i VII generacije

ŠKOLE ZA LJUDSKA i MANJINSKA PRAVA
škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse

Školu čini 4 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Nastava će se izvoditi dva puta sedmično, u trajanju od dva sata. Sve troškove pokriva Centar za građansko obrazovanje, uz podršku Komisije za dodjelu dijela prihoda od igara na sreću, a uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa.

Škola ljudskih i manjinskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti.

Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju kandidati koji žele da doprinesu razvoju kulture ljudskih prava u Crnoj Gori. Kandidati su dobrodošli bez obzira na godine, pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija i nevladinih organizacija, medijski profesionalci, advokati, mladi lideri/ke i studenti/kinje i koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Sa polaznicima će raditi ugledni domaći i strani predavači.

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 20. septembra 2009.godine, na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu ljudskih i manjinskih prava”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Fax: 020 / 665 112; tel: 020 / 665 327
E-mail: info@cgo-cce.org