Put ka EU: Naši susjedi i naučene lekcije

Centar za građansko obrazovanje organizuje EVROPSKI PETAK na temu

PUT KA EU: NAŠI SUSJEDI I NAUČENE LEKCIJE

Gosti/panelisti:
– Nj. E. Zoran Lutovac, ambasador Republike Srbije
– Nj. E. Branimir Jukić, ambasador Bosne i Hercegovine
– Nj. E. Petar Turčinović, ambasador Republike Hrvatske

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel će se održati u petak, 2. oktobra 2009.g. od 18h00 do 19h30, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327