Iskustvo Slovačke u procesu Evropskih integracija i preporuke za Crnu Goru

Centar za građansko obrazovanje organizuje EVROPSKI PETAK na temu

ISKUSTVO SLOVAČKE U PROCESU EVROPSKIH INTEGRACIJA I PREPORUKE ZA CRNU GORU

Gost/panelist:
– G-din Michal Spevak, menadžer projekata u Uniji poslodavaca Crne Gore

Moderatorka panela je Violeta Marniku, saradnica na programima u CGO-u

Panel će se održati u petak, 16. oktobra 2009.g. od 18h00 do 19h30, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327