Ministar ne može izbjeći odgovornosti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja, za crnogorske prilike nezabilježenu istrajnost, autonomnost i hrabrost učenika koji su se založili za depolitizaciju upravljanja u obrazovanju, čime su pokazali da su oni naučili svoje lekcije iz građanskog obrazovanja i da znanje koriste kako bi doprinijeli reformi ovog sistema koji treba da bude u službi učenika, a ne bilo čijih partijskih ili ličnih interesa. Nezavisno od konačnog raspleta, koji je pokazao svu krhkost institucija, ovo je bila iskra koja će pozitivno obilježiti ovu godinu…

Ministar ne može izbjeći odgovornosti – (pdf)