Endemska korupcija kao balkanska kulturna razlika

Centar za građansko obrazovanje i Friedrich Ebert Stiftung organizuju PANEL na temu

ENDEMSKA KORUPCIJA KAO BALKANSKA KULTURNA RAZLIKA

Gosti/panelisti:
– Aleksandar DAMJANOVIĆ, predsjednik Odbora za ekonomoju, finansije i budžet Skupštine Crne Gore i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Vlade Crne Gore
– Dr Zoran STOILJKOVIĆ, član Agencije za borbu protiv korupcije Republike Srbije
– Zlatko VUJOVIĆ, predsjednik Centra za monitoring i član Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala Vlade Crne Gore
– Neđeljko RUDOVIĆ, urednik političke rubrike u dnevnom listu „Vijesti“

Moderatorka panela je Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a

Panel ce se održati u ponedjeljak, 26. oktobra 2009.g. od 18h00 do 20h00, u sali Centra za građansko obrazovanje u Podgorici.

Zbog ograničenja broja učesnika preporučuje se prethodna registracija putem emaila ana@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327