Zajedničko saopštenje za javnost Akcije za ljudska prava, Centra za građansko obrazovanje, Sigurne ženske kuće i Preporoda

NVO zajednički konstatuju da je ovo prvi grupni sastanak NVO na koji su pozvane od strane ovog državnog organa, da ta činjenica zaslužuje pohvalu i nagovještaj novog otvorenog pristupa u postupanju uprave ZIKS…

Zajedničko saopštenje za javnost Akcije za ljudska prava, Centra za građansko obrazovanje, Sigurne ženske kuće i Preporoda – (pdf)