Oglas za polaznike VII i VIII generacije Škole mladog liderstva

CGO raspisuje OGLAS za polaznike/ce VII i VIII generacije

ŠKOLE MLADOG LIDERSTVA

Škola će trajati tri mjeseca. Nastava će se izvoditi jednom nedjeljno, u trajanju od dva sata sata. Sve troškove pokriva CGO, uz obavezu polaznika da pohađa najmanje 80% programa. Nakon završene škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Pravo učešća imaju srednjoškolci/ke sa teritorije Podgorice, a koji žele da doprinesu razvoju građanskog društva.

Kandidati su dobrodošli bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja. Predavanja će voditi trenerski tim CGO-a, a izvodiće se kroz radionice i treninge u okviru sljedećih oblasti: demokratija, tolerancija, ljudska i manjinska prava, identitet, aktivno građanstvo, rodna ravnopravnost, konflikti i nenasilna razrada konflikata, timski rad i izgradnja tima, liderstvo u timu, stavovi, stereotipi i predrasude, odnosi sa javnošću, i evropske integracije.

Prijavite se za učenje i druženje! Budite aktivni u kreiranju svoje budućnosti!

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do petka, 19. marta 2010. na email info@cgo-cce.org, faks 020 665 327 ili dostaviti u prostorije CGO-a u Njegoševoj 36, I sprat sa naznakom za “Školu mladog liderstva”.