Upitnik: nepotrebna misterija

Stoga, ne treba trošiti vrijeme na nepotrebne misterije, već nametati ona pitanja koja su od suštinskog značaja za istinsku demokratizaciju i evropeizaciju društva, a koja ova vlast svim snagama minimizira, relativizuje i potire. Sa razlogom, jer njihovo kvalitetno otvaranje i riješavanje je najsigurniji put toliko potrebnih promjena i smjena… Upitnik: nepotrebna misterija – (pdf)

Oglas za polaznike VIII generacija Škole za ljudska i manjinska prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike VIII generacije ŠKOLE ZA LJUDSKA i MANJINSKA PRAVA škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse Školu čini 25 sesija koje će biti organizovane tokom aprila mjeseca, u okviru dva četvorodnevna seminara van Podgorice. Sve troškove pokriva CGO, uz podršku Norveškog ministarstva inostranih poslova, kroz… »