Oglas za polaznike VIII generacija Škole za ljudska i manjinska prava

Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisuje OGLAS za polaznike VIII generacije

ŠKOLE ZA LJUDSKA i MANJINSKA PRAVA
škole za izučavanje ljudskih prava od teorije do prakse

Školu čini 25 sesija koje će biti organizovane tokom aprila mjeseca, u okviru dva četvorodnevna seminara van Podgorice. Sve troškove pokriva CGO, uz podršku Norveškog ministarstva inostranih poslova, kroz regionalni projekat obrazovanja o ljudskih pravima na zapadnom Balkanu, a uz obavezu polaznika/ce da pohađa najmanje 80% programa.

Škola ljudskih i manjinskih prava pruža široko teorijsko i praktično znanje o konceptu ljudskih prava, afirmiše kulturu ljudskih prava, inspirišući i motivišući ljude da se zalažu za svoja prava, kao i za prava onih koji nijesu u mogućnosti da to urade sami i osnažuje ih da imaju direktniji uticaj u društvu u budućnosti.

Nakon završene Škole učesnici dobijaju diplomu i stiču pravo na dalje usavršavanje.

Kandidati/kinje od 18 – 23 godine su dobrodošli bez obzira na pol, nacionalnost, vjeru ili uvjerenja, uz naznaku da prednost imaju aktivisti političkih partija i nevladinih organizacija, mladi lideri/ke i studenti/kinje i pojedinci/ke koji pokazuju visok stepen društvenog aktivizma.

Sa polaznicima će raditi stručni predavači koji će kroz prezentacije, radionice, projekcije filmova i teatar obraditi širok spektar tema iz oblasti ljudskih prava.
Ukoliko želite da saznate, da čujete druge, da razumijete i različite, a otvoreni ste, hrabri, stalo vam je do sredine u kojoj živite i hoćete da doprinesete razvoju kulture ljudskih prava u Crnoj Gori nova Škola ljudskih i manjinskih prava je izbor za vas!

Zainteresovani kandidati/kinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom biografijom najkasnije do 11. aprila 2010, na adresu:

Centar za građansko obrazovanje
(za “Školu ljudskih i manjinskih prava”)
Njegoševa 36, I sprat, 81 000 Podgorica
Tel/Fax: 020 / 665 112
E-mail: info@cgo-cce.org