Ciklus predavanja o Žaku Lakanu

U okviru novog obrazovnog programa “Savremene tendencije kritičke misli” CGO organizuje

Ciklus predavanja o Žaku Lakanu,
jednoj od intelektualnih ikona 20. vijeka, psihoanalitičaru, psihijatru i filozofu.

Voditelj ciklusa biće doc. dr Filip Kovačević. Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svake srijede od 19h.

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje mogu podnijeti prijavu sa kraćom
biografijom na email info@cgo-cce.org, najkasnije do 4. oktobra 2010, do 17h.

Zbog ograničenog broja učesnika/ca molimo Vas da poštujete vremenske rokove za prijavu.