Univerzitet Crne Gore mora da zaštiti svoj i ugled Pravnog fakulteta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva rektora Univerziteta Crne Gore da učini sve što je u njegovoj nadležnosti da sprovede mjere i radnje kako bi na Pravnom fakultetu konačno zavladao red, zakoniti rad i odgovarajući kvalitet nastavnog procesa na pojedinim predmetima…

Univerzitet Crne Gore mora da zaštiti svoj i ugled Pravnog fakulteta – (pdf)