Akcioni plan treba ozbiljno unaprijediti

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da je Akcioni plan za praćenje sprovođenja  preporuka iz Mišljenja EK dokument koji daje osnovu za ispunjenje sedam uslova Brisela, prepoznaje potrebne korake ka bržoj demokratizaciji društva i bržoj depolitizaciji institucija, ali da postoji i prostor za njegovo ozbiljno unaprijeđenje…

Akcioni plan treba ozbiljno unaprijediti – (pdf)