Obećavajući početak rada Savjeta za saradnju sa NVO

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja početak rada Savjeta za saradnju Vlade i nevladinih organizacija koji je održao svoju konstitutivnu sjednicu 25. 01.2011, cijeneći da se time otvara prostor za djelotvorniju komunikaciju između ova dva sektora…

Obećavajući početak rada Savjeta za saradnju sa NVO – (pdf)