Početak promjena na Pravnom fakutetu?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) pozdravlja odluku profesora i studenata Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore (PF UCG) kojom je okončan proces izbora novog dekana, bez obzira na brojne prepreke…

Početak promjena na Pravnom fakutetu? – (pdf)