Nema promjena na UCG dok se ne poštuje zakon

Centar za građansko obrazovanje (CGO) cijeni da trenutni rektor Univerziteta Crne Gore (UCG) Predrag Miranović, koji je i jedini kandidat za novog rektora, nije tokom ovog mandata proizveo konkretne rezultate u unaprijeđenju kvaliteta obrazovanja i studentskog standarda na UCG. Dodatno, njegov mandat je obilježilo i kršenje zakona, netransparentnost u radu i sporost u prihvatanju činjenice da je korupcija na UCG raširena u razmjeramam koje su krajnje zabrinjavajuće, kao i nemoć sa uvede red na
pojedinim fakultetima…

Nema promjena na UCG dok se ne poštuje zakon – (pdf)