Crnogorska premijera filma “Saša”

Centar za građansko obrazovanje (CGO), LGBT Forum progres i Akcija za ljudska prava

organizuju

crnogorsku premijeru filma Saša autora Dennisa Todorovića
i prateće predavanje na temu “Feministička pravna teorija i prava (drugih?) seksualnih manjina” prof. dr Frances Elisabeth Olsen, UCLA School of Law, Los Angeles (SAD)

30. maj 2011, 17:30, sala Centra za građansko obrazovanje

Pravo na projekciju filma i predavanje su obezbijeđeni preko međunarodne akademske konferencije “Pravda na Balkanu: jednakost za seksualne manjine”.

Zbog ograničenog broja učesnika neophodna je prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327