LGBT prava, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i/ili seksualna stigma u Crnoj Gori

Centar za građansko obrazovanje (CGO), LGBT Forum Progres i Akcija za ljudska prava

organizuju konferenciju
LGBT prava, sloboda izražavanja, sloboda okupljanja i/ili seksualna stigma u Crnoj Gori

31.maj 2011.god., 9h30, sala Centra za građansko obrazovanje

Ova konferencija je dio programa koji se odvija na dan planiranog termina održavanja prve Parade ponosa u Crnoj Gori koju je Organizacioni odbor iz reda civilnog društva odložio dok se ne steknu za to potrebni politički i bezbjednosni uslovi. Ona je pomognuta od strane međunarodne akademske konferencije „Pravda na Balkanu: jednakost za seksualne manjine“

Na konferenciji će biti predstavljena situacija LGBT populacije u Crnoj Gori, konkretni izazovi u pokretanju institucionalne, političke i profesionalne odgovornosti državnih organa, problemi sa kojima se susreću predstavnci civilnog društva i iskustva iz regiona kada je u pitanju ostvarenje prava LGBT populacije.  Dodatno, posebna pažnja će biti posvećena borbi protiv stereotipa i predrasuda i značaju obrazovanja u ostvarenju modernog koncepta ljudskih prava.

Obavezna je prethodna registracija putem emaila info@cgo-cce.org ili telefona 020 665 327