Ponos

Neke teme nijesu popularne. Upravo zato je obaveza svih nas koji se ne osjećamo kao diskriminisane manjine da otvaramo te teme, da na njima insistiramo kada i oni kojih se to direktno tiče ne mogu. Zbog nas koliko i zbog njih. Jer nikad ne znate da li ćete i vi sami sjutra biti neka manjina kojoj je potrebna podrška i ohrabrenje…

Ponos – (pdf)