Prekinuti kampanju protiv diskriminacije jer podstiče na diskriminaciju

Akcija za ljudska prava, Centar za antidiskriminaciju „Ekvista“, Centar za građansko obrazovanje (CGO), Centar za žensko i mirovno obrazovanje „Anima“, LGBT Forum Progres, Sigurna ženska kuća i Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, traže obustavljanje aktuelne kampanje protiv diskriminacije koju sprovodi Ministarstvo za ljudska i manjinska prava (MLJMP) u okviru programa „Ostvarivanje ljudskih prava“.

Prekinuti kampanju protiv diskriminacije jer podstiče na diskriminaciju