Kvalitet mora biti ispred kvantiteta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva Senat Univerziteta Crne Gore (UCG) da odbije zahtjev dekana Pravnog fakulteta Ranka Mujovića po kojem bi se u jednoj generaciji primili svi koji su konkurisali za ovaj fakultet, odnosno njih više od 726. Jasno je da se istim samo želi uvećati budžet fakulteta i Univerziteta, a bez vođenja računa o veoma štetnim posljedicama u dijelu kvaliteta nastavnog procesa…

Kvalitet mora biti ispred kvantiteta – (pdf)