Kraj mandata, a gdje su rezultati rada za Pravni fakultet?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) poziva odlazećeg dekana Pravnog fakulteta (PF) Ranka Mujovića da upozna javnost sa učincima svog mandata u dijelu rezultata koji se tiču unaprijeđenja kvaliteta rada PF, jer je do tih informacija teško doći za razliku od onih koji se odnose na ličnu dobit samog dekana, a koja su za naše okolnosti prilično značajna…

Kraj mandata, a gdje su rezultati rada za Pravni fakultet? – (pdf)