Sistemski problemi se moraju riješiti na sistemski način

Centar za monitoring (CEMI) i Centar za građansko obrazovanje (CGO) zahtijevaju da se uvede obaveza objavljivanja imovinskih kartona rukovodilaca i nastavnog osoblja Univerziteta Crne Gore i univerzitetskih jedinica…

Sistemski problemi se moraju riješiti na sistemski način – (pdf)