Pregovori

Početak pristupnih pregovora označava prelomnu tačku u građenju zrele političke kulture u državi u kojoj su se oduvijek klijentelizam i autoritarnost poštovali više od demokratskih obrazaca i načela…

Pregovori – (pdf)