Ciklus predavanja o Mišelu Onfreu

U okviru novog obrazovnog programa Savremene tendencije kritičke misli CGO organizuje

ciklus predavanja o Mišelu Onfreu
savremenom francuskom filozofu, autoru «Hedonističkog manifesta»

Voditelj ciklusa biće doc. dr Filip Kovačević.
Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svakog četvrtka od 19:00h.
Da biste se prijavili potrebno je da biografiju (CV) i motivaciono pismo pošaljete na e-mail adresu info@cgo-cce.org, najkasnije do 26. februara 2012.
Zbog ograničenog broja učesnika/ca molimo Vas da poštujete vremenske rokove za prijavu.