Stavovi o diskriminaciji i LGBT

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u saradnji sa LGBT Forum Progres, a uz podršku Kanadske ambasade, kroz projekat «U redu je biti drugačiji!», sproveo tokom februara 2012. istraživanje javnog mnjenja o stavovima prema diskriminaciji i LGBT populaciji…

Stavovi o diskriminaciji i LGBT – (pdf)