Kriza ideja

Sudeći po posljedicama mnogobrojnih kriza koje živimo moglo bi se reći da je nedovoljno onih aktera koji stvaraju rješenja. Upravo to pokazuje da je od svih kriza najveća kriza ideja…

Kriza ideja – (pdf)