Konkurs za učlanjenje u asocijaciju integriteta studenata UCG

Za potrebe implementacije projekta „Studentska etička inicijativa“, koji je podržan od strane Fondacije za otvoreno društvo iz Budimpešte, NVO Centar za monitoring CEMI, u saradnji sa NVO Centar za građansko obrazovanje CGO raspisuje

KONKURS ZA UČLANJENJE U ASOCIJACIJU INTEGRITETA STUDENATA UCG

Projekat “Studentska etička inicijativa” ima za cilj da doprinese smanjenju oblika akadamske prevare na Univerzitetu Crne Gore. Projekat podrazumijeva realizaciju spektra aktivnosti, kao što su: detaljno istraživanje o pojavnim oblicima i učestalosti akademske prevare na crnogorskim fakultetima, formulisanje i zastupanje mjera za sprječavanje i smanjenje akademske prevare, uključenje studenata u proces borbe protiv korupcije, kroz stvaranje Asocijacije integriteta na Univerzitetu Crne Gore, kao i kampanju za podizanje svijesti studenata o pojmu akademske prevare i njenim štetnim posljedicama.

Asocijacija integriteta predstavlja neformalnu grupu studenata, visoko motivisanih da planiraju i koordinišu buduće aktivnosti suzbijanja oblika akademske prevare i korupcije u visokoškolskim obrazovnim institucijama. Članovi Asocijacije integriteta će 4 mjeseca biti angažovani na utvrđivanju stepena i oblika akademske prevare na Univerzitetu Crne Gore, pri čemu će rezultati biti bazirani na kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima uključujući sve fakultetske jedinice Univeziteta Crne Gore, i objedinjeni Policy brief-om i Planom o podizanju javne svesti.

Asocijacija integriteta će brojati osam članova: po dva studentska predstavnika iz univerzitetskih centara: Podgorice, Nikšića, Kotora i Bijelog Polja. Četvoromjesečni angažman na projektu podrazumijeva honorar za sve članove Asocijacije.

Ovim putem pozivamo zainteresovane studente da se do 10. oktobra 2012. godine prijave za člana Asocijacije integriteta studenata i svojim radom daju doprinos u borbi protiv korupcije pripremajući se na ovaj način za slične buduće projekte.

Prijave uz CV slati na mejl: merima@cemi.co.me najkasnije do 10. oktobra 2012. godine.