Statistika o nasilju još uvijek dominantno ženska

Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (OG CGO-a) koristi priliku da na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama još jednom ukaže na postojanje problema nasilja nad ženama u crnogorskom društvu, ali i na potrebu ozbiljnijeg bavljenja ovom temom i stvaranja uslova za bezbjedan život svih žena koje su pretrpjele nasilje, kao i na sistemsku pomoć svim ženama koje trpe nasilje da ga se oslobode…

Statistika o nasilju još uvijek dominantno ženska – (pdf)