UCG treba da bude u fokusu poreske i finansijske inspekcije

Centar za građansko obrazovanje (CGO) izražava ozbiljnu zabrinutost zbog načina sprovođenja procesnih radnji postupka, kojim se pokušava rasvijetliti situacija o brojnim problemima na Univerzitetu Crne Gore (UCG). Naročito je indikativna činjenica što se predsjednik Upravnog odbora UCG Duško Bjelica fokusirao na Pravni fakultet, iako brojne druge univerzitetske jedinice pogađa istovjetan problem, na koji CGO već godinama ukazuje…

UCG treba da bude u fokusu poreske i finansijske inspekcije – (pdf)