Nedostatak političke volje i vidljivih rezultata može ugroziti pristupanje Crne Gore EU

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka Centra za građansko obrazovanje (CGO), govorila je danas na konferenciji “Proširenje u perspektivi: kako države kandidati i potencijalni kandidati vide pristupanje u svijetlu trenutne krize?” organizovanoj u Evropskom parlamentu u Briselu čiji je domaćin bila poslanica Evropskog parlamenta Maria Eleni Koppa (Izvjestiteljka o proširenju u EP-u, Grupa progresivnih socijalista i demokrata u EP-u), a povodom nastavka njenog izvještaja o proširenju.

Konferenciju je u Evropskom parlamentu otvorila poslanica EP Maria Eleni Koppa, a uvodna izlaganja dali su Štefan Fulle, Komesar za proširenje i evropsku susjedsku politiku, Jan Marinus Wiersma iz Holandskog instituta međunarodnih odnosa i Othon Anastasakis, direktor Jugoistočnih evropskih studija sa Oksford univerziteta. U okviru prvog panela koji je moderirala Koppa o Perspektivi pristupanja država kandidata/potencijalnih kandidata, Daliborka Uljarević je predstavila gledište crnogorskog civilnog društva koje se odnosi na to kako je proces proširenja viđen u Crnoj Gori, koji ga faktori mogu ugroziti, i naročito, štoNVO sektor očekuje od donosilaca politika u EU i Crnoj Gori u smjeru ubrzanja procesa.

U tom smislu, Uljarević je istakla da, uprkos ekonomskoj i političkoj krizi koja je mogla odvratiti države EU od angažovanja u novim pregovorima o proširenju i pristupanju, evropske instutucije su dokazale svoju posvećenost i volju da nastave sa strategijom proširenja u zemljama ZB. “Ako nastane bilo kakav zastoj u procesu pristupanja, on bi mogao doći od strane crnogorskih institucija koje ne bi pokazale dovoljnu posvećenost i političku volju da ispune evropske uslove za demokratsku, i samim tim, evropsku državu”, konstatovala je Uljarević. Povrh toga, ona je ocijenila da su korupcija i organizovani kriminal ostali otvorena pitanja a da rezultati u ovim oblastima zaostaju, naročito u poređenju sa uloženim sredstvima iz EU i budžeta Crne Gore, što je opisano kroz nalaze Centra za građansko obrazovanje, koji su nedavno predstavljeni i u Crnoj Gori.

Uljarević je ponovila da su rezultati u ovoj oblasti daleko od ohrabrujućih, takođe ako uzmemo u obzir nemaran pristup Tužilaštva u postupanju povodom afere “Snimak”, koja je razotkrila mehanizam dugogodišnje vladavine trenutne vlade na osnovu zloupotrebe javnih institucija i fondova. S druge strane, ona je obavijestila članove/ce Parlamenta i druge učesnike/ce i konferencije da su institucije ažurne i spremne da sprovode oštre i politički motivisane kontrole organizacija civilnog društva sa ciljem da se oslabi i ugrozi njihov rad, naročito rad onih koje, sa svojim argumentovanim izvještajima i istraživanjima, ugrožavaju kredibilitet ove Vlade u smislu njene posvećenosti razvijanju vidljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala i, uopšte, njenu istinsku političku volju da dostigne neophodan nivo demokratskih standarda u Crnoj Gori.

U okviru ove središnje konferencije, Uljarević je učestvovala na još nekoliko događaja i sastanaka, uključujući tematski seminar o izazovima demokratske tranzicije i nedavnim iskustvima civilnog društva i političkih aktera na zapadnom Balkanu održanom u prostorijama Heinrich Böll fondacije. Tom prilikom, naglasila je da je odnos između NVO-a i državnih institucija kontroverzan: na jednoj strani, saradnja je jasna i čvrsta, ali, na drugoj strani, NVO-i su okarakterisani kao neprijatelji kada, u svojim izvještajima, ukazuju na nedostatke i neuspjehe državnih institucija koje bi trebale biti prve koje će se posvetiti potrebama građana i građanki.

Chiara Gaia Iascone, Saradnica na programima