Dva ministarstva i dalje kriju podatke o primanjima rukovodilaca u 2012.

Centar za građansko obrazovanje (CGO) obaviještava javnost da je nakon saopštenja «Javno obećaju a kasnije ne dostavljaju podatke» od 20.08.2013, Ministarstvo finansija dostavilo tražene podatke za potrebe istraživanja CGO-a “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012”. Pozicije najzatvorenijih ministarstava ili onih koji su još uvijek čvrsto na “crnoj listi” netransparentnosti zadržali su, u različitim oblicima, Ministarstvo prosvjete i sporta i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva.

Projekat “Koliko su rukovodioci u organima državne uprave zaradili u 2012?” osmišljen je u okviru potprograma CGO-a Odgovornost i transparentnost vlasti sa ciljem da doprinese podizanju svijesti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore. S tim u vezi, specifični cilj ovog projekta bio je utvrđivanje visine novčanih iznosa koji su rukovodioci u organima državne uprave ostvarivali za vrijeme obavljanja svojih dužnosti tokom 2012, kao i bilo kakvih drugih dodatnih nadoknada za isti period a na teret budžeta Crne Gore. Te podatke je CGO prikupio, shodno odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, od 3.06 do 25.07.2013, a objavio na konferenciji za medije 26.07. 2013. Samim projektom je inicijalno obuhvaćeno 45 državnih organa, od kojih 6 nije pružilo tražene informacije (Ministarstvo finansija je poslalo podatke 21.08.2013).

Podsjećanja radi, ministar finansija je odmah po objavljivanju preliminarnih nalaza ovog istraživanja CGO-a 26.07.2013. reagovao 28.07.2013. sa obećanjem da će u najkraćem roku dostaviti tražene informacije CGO-u, a samo Ministarstvo je javno navelo da je njegova plata 1.063,51 EUR od kad obavlja funkciju ministra finansija (decembar 2012). Pošto podaci nijesu stigli do 20.08.2013, na što je CGO skrenuo pažnju javnosti, ministar Žugić se lično obratio CGO-u i pojasnio da se radi o tehničkom propustu koji će biti vrlo brzo ispravljen. Zaista, 21. 08.2013. CGO-u je dostavljena informacija o primanjima rukovodilaca u tom ministarstvu tokom 2012, koja će dalje biti inkorporirana u istraživanje, a ovdje se predstavlja tabela integralno:

Dva ministarstva i dalje kriju podatke o primanjima rukovodilaca u 2012.

Takođe, u međuvremenu i Ministarstvo saobraćaja i pomorstva je poslalo dopis CGO-u, koji zbog kolektivnog odmora nije bio uručen, ali je poslije saopštenja CGO-a od 20.08.2013. isti dostavljen emailom. Taj dopis učvršćuje poziciju ovog ministarstva kao zatvorenog, jer od 17 ministarstava u Vladi Crne Gore, jedino u Ministarstvu saobraćaja i pomorstva ne postoji informacija o primanjima rukovodilaca, odnosno navedeno Ministarstvo tvrdi da bi to «značilo prethodno sačinjavanje nove informacije», pa je pozivajući se na član 29 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama odbilo zahtjev CGO-a. Takođe, interesantno je navesti da je Rješenje ovog Ministarstva donijeto 16.07.2013. (na zahtjev CGO-a poslat 3.06.2013, čime je prekšen zakonski rok), kao i da je poštom poslato 30.07.2013. a povratnicom vraćeno 1.08.2013. istom Ministarstvu jer je kancelarija CGO-a tada bila zatvorena zbog kolektivnog odmora. Ostaje nejasno i zašto je trebalo ovom Ministarstvu 10 radnih dana da pošalju već napravljeno rješenje, a da dokaze o tome dostave CGO-u elektronskim putem 21.08.2013. u kasnim popodnevnim satima.

Ministarstvo prosjete i sporta ostaje dosljedno, makar kad je riječ o ovom istraživanju, u ignorisanju prava javnosti da dobije informaciju o primanjima njegovih čelnika. Imajući u vidu brojne medijske navode o ulozi ovog Ministarstva i njegovih organa u izbornim kampanjama, CGO cijeni da je jako važno da javnost ima uvida u primanja svih koji rukovode njime i njegovim organizacionim jedinicama.

CGO naglašava da je Zakon o slobodnom pristupu informacijama dio zakonodavnog okvira u Crnoj Gori, pa samim tim da obavezuje sve organe a njegova primjena doprinosi razvoju odgovornosti i transparentnosti institucija. Stoga, svako ignorisanje ovog zakona, osim što predstavlja njegovo kršenje od strane onih koji treba da prednjače u primjeni zakona ukazuje i na nedemokratsku svijest među rukovodiocima organa koji skrivaju informacije od javnog značaja.

Vladimir Vučković, asistent na programima
————————————————————————————
1 Zaključno sa aprilom 2012, kada je imenovanom, odlukom Komisije za stambena pitanja Vlade Crne Gore i rješenjem Ministarstva finansija, dodijeljen u zakup na neodređeno vrijeme, sa pravom kupovine pod povoljnim uslovima, stan u Podgorici