Država mora da obezbijedi pravo na slobodu izražavanja i okupljanja

Koalicija KORAK, koju čini osam NVO iz Srbije, Kosova i Crne Gore, pozdravlja održavanje Povorke ponosa, koja je najavljena za 20. oktobar u Podgorici i poziva crnogorske institucije da pruže potrebnu podršku kako bi ovaj događaj bio siguran za sve njegove učesnike/ce.

Povorka ponosa predstavlja vid borbe za prava LGBT osoba, koje su usljed visokog nivoa homofobije diskriminisane i marginalizovane u crnogorskom društvu, kako sa aspekta poboljšanja statusa i kvaliteta života LGBT osoba, tako i unapređenja prava svih građana/ki i ukupnog demokratskog razvoja društva. Stoga, u kontekstu najavljene Povorke ponosa pozivamo nadležne državne organe da se posvete punoj primjeni obaveza koje je Crna Gora preuzela u oblasti spriječavanja diskriminacije, a što uključuje kako međunarodne ugovorne obaveze, tako i one koje su definisane crnogorskim zakonodavnim okvirom.

Nadležne institucije moraju biti dosljedne u efektuiranju retoričke podrške i u punom kapacitetu omogućiti mirno održavanje Povorke ponosa, a što prije svega znači osiguranje bezbjednosti organizatorima i učesnicama iste. Imajući u vidu pozitivno iskustvo u vezi sa posvećenošću i profesionalnim odnosom policije u obezbjeđivanju Sea Side Pride-a, koji je održan u julu ove godine u Budvi, očekujemo da će njihovo postupanje biti isto u slučaju Povorke u Podgorici.

Dodatno, pozivamo i pravosudne organe, prije svega tužilaštvo, da konačno počnu brzo i efikasno procesuirati slučajeve nasilja, govora mržnje i diskriminacije u odnosu prema LGBT osobama. Ovo je značajno i zbog brojnih neprocesuiranih i neriješenih slučajeva iz ovog domena u prethodnom periodu, a koji su snažno uticali na rast nepovjerenja LGBT osoba u rad institucija, sa jedne, i ohrabrivanje nasilja, sa druge strane.

Smatramo važnim i da se najviši predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti nađu među učesnicima/cama Povorke ponosa, jer će takvim gestom poslati najbolju poruku građanima/kama da njihovo zalaganje za ljudska prava i poštovanje Ustava i zakona nije deklarativno, već suštinska vrijednost koju slijede u rukovođenju društvom.

Održavanje Povorke ponosa je od ključne važnosti i za napredak Crne Gore na putu ka Evropskoj uniji, jer se Povorkom ponosa brani prava na slobodno i mirno okupljanje kao jedno od temeljnih prava i pokazuje da li je crnogorsko društvo spremno da u potpunosti prihvati vrijednosti sadržane u osnivačkim aktima EU.

Koaliciju KORAK čine Komitet pravnika za ljudska prava – YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, Mreža odbora za ljudska prava u Srbiji CHRIS i Gej Strejt Alijansa (iz Srbije); Fond za humanitarno pravo i Inicijativa mladih za ljudska prava (iz Kosova); Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum progres (iz Crne Gore).

Petar Đukanović, koordinator programa (CGO)