Uručene diplome polaznicima Škole demokratije

U sali Centra za građansko obrazovanje (CGO) svečano su uručene diplome polaznicima XXII generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i Nikola Đonović, koordinator Škole.

Cilj škole je da se putem obrazovanja i informisanja polaznika o demokratiji, njenim vrijednostima i načinima njenog ostvarivanja doprinese podizanju opšteg nivoa demokratske kulture u Crnoj Gori.

sdddg

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca. Program je osmišljen na način da pruži šire razumijevanje ideje demokratije i načina na koji se ta ideja primjenjuje u različitim društvenim sferama. Pri tome, polaznici stiču teorijska znanja o tome što je ideja demokratije, što znači i odakle potiče, koja su pozitivna, a koja negativna svojstva demokratije, što demokratija podrazumijeva – kao proces ostvarivanja ljudskih individualnih prava i sloboda, kao način društvenog življenja i odnosa u društvu, kao oblik vlade i vladanja, kao institucionalni sistem te kako se demokratija (zlo)upotrebljav, kao i praktična u odnosu na pitanja kako razviti moć kritičkog zapažanja i tolerantnog, argumentovanog i odgovornog javnog komuniciranja, odnosno učestvovanja u formulisanju i predlaganju mjera javne politike i njihovom sprovođenju.

U jesenjem semestru Školu demokratije je pohađalo 28 polaznika/ca iz čitave Crne Gore, uglavnom predstavnika političkih partija, medija, NVO, studenata/kinja i drugih. Oni su, u okviru programa, imali priliku da čuju predavanja uglednih domaćih i stranih predavača, profesora crnogorskih i univerziteta iz regiona, predstavnika NVO sektora i novinara.

Diplome su dobili: Aleksandra Milović, Anđela Moračanin, Bojan Bakić, Dijana Dedić, Enisa Babajić, Fuad Lamežević, Ivan Otović, Ivana Jovović, Ivana Maraš, Jasmina Kalač, Jasna Durović, Jelena Kulidžan, Kristina Mićković, Margarita Markaj, Milena Krsmanović, Mira Popović, Nenad Radović, Nina Đurašković, Ognjena Vujadinović, Rajko Golović, Rajko Orman, Slađana Kavarić, Tanja Gačević, Vesna Mijušković, Vesna Zejak, Vladimir Jovanović, Vuk Marković i Zilha Zajmović.

Kontinuirano interesovanje koje ovaj program prati od osnivanja, kao i činjenica da je ovo čak XXII uspješna generacija, ohrabruju i pokazuju da postoje mladi ljudi koji su spremni da budu društveno angažovani i aktivni učesnici društvenih procesa, ali i da rade na sopstvenoj izgradnji kapaciteta. Nova generacija je planirana od februara 2014.godine.

Svetlana Pešić, saradnica na programima