Nema sigurnosti u državi u kojoj su novinari stalna meta

Centar za građansko obrazovanje (CGO) oštro osuđuje napad na novinarku dnevnog lista «Dan» Lidiju Nikčević, koji je opasan nastavak nasilja nad novinarima u Crnoj Gori, ali i užasna posljedica dosadašnje nekažnjivosti tih zločina.

Na žalost i u 2014, novinari i novinarke u Crnoj Gori treba da rade sa opterećenjem ne samo svih ranijih, nerazjašnjenih ili neadekvatno procesuiranih napada na kolege ili imovinu medija, već i suočeni sa novim slučajevima koji ukazuju na dalje inteziviranje spirale nasilja nad svima onima koji kritički misle ili rade u medijima koji kritički analiziraju crnogorsku realnost.

U Crnoj Gori nema političke volje da se novinarima obezbijedi sigurno okruženje za rad, nadležne institucije nemaju snage ni profesionalnog integriteta da zaštite novinare, a nema ni spremnosti da se utvrdi odgovornost za dosadašnje odsustvo rezultata kada je riječ o istragama napada na novinare i procesuiranju počinilaca i nalogodavaca, uključujući i ubistvo glavnog i odgovornog urednika «Dana» Duška Jovanovića.

Niko se u državi u kojoj novinari postaju stalna i «legitimna» meta ne može osjećati sigurno, niti se u takvoj zemlji može pričati o suštinskom napretku ka EU. Svaki napad na novinare medija koji otvaraju najbolnija pitanja naše svakodnevnice, koji ukazuju na brojne propuste institucija i dovode u pitanje moć onih koji misle da zakoni za njih ne važe je napad na kritičku i slobodnu misao u Crnoj Gori, napad na sve koji na različite načine to isto rade i zato puna zaštita novinara i procesuiranje napada treba da bude državni prioritet. Država koja ne može da obezbijedi zaštitu onih koji rad njenih donosilaca odluka i institucija stavljaju pod lupu nije ni u stanju da uspješno vodi proces pregovora sa Evropskom unijom, niti da njene vrijednosti i standarde primijeni u Crnoj Gori. No, ovakvi napadi otvaraju i pitanje da li Vlada Crne Gore zaista želi u EU?

CGO sa zabrinutošću konstatuje da u 2014. ulazimo sa zarobljenim državnim institucijama koje su nemoćne da svoj posao obavljaju profesionalno, sa njihovom kontinuiranom zloupotrebom za obračun sa neistomišljenicima i sa sistemski lošom klimom za rad svih onih koji se kritički odnose prema radu formalnih i neformalnih centara moći.

Daliborka Uljarević, izvršna direktorka