Utvrditi štetu koju su dupli radni odnosi proizveli na UCG

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je u više navrata prethodnih godina upozoravao na nedomaćinsko rukovođenje na Univerzitetu Crne Gore (UCG), čime je oštećen sam budžet UCG-a, ali i kvalitet nastave, uz navođenje vrlo konkretnih primjera po kojima, na žalost, nadležni državni organi nijesu postupali.

Brojni su navodi, indicije ali i dokazi da je jedan broj profesora na UCG radio i radi na puno radno vrijeme, sa svim beneficijama koje taj status nosi, a da istovremeno ima identičan status na drugim univerzitetskih jedinicama u regionu, o čemu su bila upoznata i nadležna lica na UCG koja odbijaju da se time bave. Time je direktno nanošena i dalje se nanosi šteta budžetu UCG, ali i kvalitetu studija na datim univerzitetskih jedinicama, na što je CGO i ranije ukazivao. Jedan od tih slučajeva je nedavno djelimično riješen – slučaj profesora Bešića na Fakultetu političkih nauka, ali niko nije preuzeo odgovornost za štetu koja je takvim njegovim dugogodišnjim angažmanom nanijeta UCG.

Stoga je CGO 14. januara 2013. uputio Rektoratu UCG-a Urgenciju zbog nepostupanja na ranije upućene zahtjeve o slobodnom pristupu informacijama koji se direktno odnose na pitanja o preduzetim mjerama i radnjama od strane rukovodstva UCG oko javnosti poznatih primjera duplog radnog odnosa prof. Srđana Vukadinovića i prof. Miloša Bešića na UCG. Naime, UCG je još od 2008. upoznat sa činjenicom da je Vukadinović zapošljen na Univerzitetu u Tuzli, a od 2011. da je Bešić zapošljen na Univerzitetu u Beogradu. Razlika između ugovora koji je Bešić imao, i koji Vukadinović još uvijek ima, u odnosu na ugovore koji se isplaćuju profesorima koji su na drugim fakultetima stalno zapošljeni i na UCG angažovani u svojstvu gostujućih profesora mjeri se desetinama hiljada eura, a na štetu UCG. Podnešenim aktom Rektorat je ujedno obaviješten o prosljeđivanju ovog slučaja Osnovnom državnom tužiocu u cilju pokretanja istražnih radnji oko ovog pitanja. CGO se nada da će UCG makar ODT-u pružiti one informacije koje od javnosti godinama krije.

CGO će nastaviti da ukazuje na neodgovorno poslovanje bivše i sadašnje uprave UCG, koje je protkano koruptivnim radnjama i koje je nanijelo nepovratnu štetu UCG, zapošljenima na njemu i studentima, dovodeći u pitanje održivost najstarije akademske institucije u Crnoj Gori.

Snežana Kaluđerović, koordinatorka programa