Gdje su sredstva koja je Opština Herceg Novi uplatila Radiju Herceg Novi?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je sprovođenjem istraživanja o novčanim izdvajanjima za medije u Crnoj Gori, u okviru projekta „Jednake šanse za sve medije“, imao dva cilja. Najprije, da doprinese podizanju svijesti zainteresovane javnosti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore, ukazivanjem na odnos koji javni sektor ima prema medijima kroz novčana izdvajanja, ali… »

Koalicija KORAK zahtijeva reagovanje nadležnih organa na napade na LGBTIQ Socijalni centar

Beograd, Priština i Podgorica 24.decembar 2014. Koalicija KORAK, koju čini osam NVO iz Srbije, Kosova i Crne Gore, poziva nadležne organe da, koristeći sve raspoložive resurse, reaguju na napade i demoliranje LGBTIQ Socijalnog centra u noći 19.decembra 2014, jedinog drustvenog i kulturnog okupljališta crnogorske LGBT zajednice. Ovo, naime, nije jedini napad na LGBTIQ Socijalni centar.… »

Komentari Centra za građansko obrazovanje (CGO) na Nacrt Statuta Univerziteta Crne Gore

Podgorica, 22. decembar, 2014. Uvodne napomene Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da je rok od nepuna 4 (četiri) dana za javnu raspravu o predloženom tekstu Nacrta Statuta Univerziteta Crne Gore (UCG), koji je 15.12.2014. godine postavljen na sajt UCG (http://www.ucg.ac.me/) zajedno sa javnim pozivom za uključivanje akademske zajednice u javnu raspravu, krajnje neprimjeren. Podsjećanja… »

Zašto organi javnog sektora neujednačeno primjenjuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) ukazuje da se Zakon o slobodnom pristupu informacijama i dalje ne doživljava od svih organa javnog sektora kao obavezujući pravni akt, što posljedično vodi i neujednačenoj primjeni istog, ali i ugrožavanju prava javnosti da dobije podatke od javnog značaja. CGO je, kroz projekat „Jednake šanse za sve medije u Crnoj… »

Uručene diplome polaznicima XXIV genercije Škole demokratije

U Podgorici su večeras svečano uručene diplome polaznicima XXIV generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i prof. dr Radovan Radonjić, voditelj Škole. Cilj škole je da se putem obrazovanja i informisanja polaznika o demokratiji, njenim vrijednostima… »

Crnogorsko ostvarenje otvara V jubilarni Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2014

Centar za građansko obrazovanje (CGO) će, na Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembra otvoriti jubilarni peti Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2014 u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP). Festival filma o ljudskim pravima Ubrzaj, prvi i jedni takve vrste u Crnoj Gori, stvara mogućnost da se posredstvom filma doprinese podizanju svijesti građana i građanki o… »