Gdje su sredstva koja je Opština Herceg Novi uplatila Radiju Herceg Novi?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je sprovođenjem istraživanja o novčanim izdvajanjima za medije u Crnoj Gori, u okviru projekta „Jednake šanse za sve medije“, imao dva cilja.

Najprije, da doprinese podizanju svijesti zainteresovane javnosti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore, ukazivanjem na odnos koji javni sektor ima prema medijima kroz novčana izdvajanja, ali i da ukaže na koji način se primjenjuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama.[:]… »

Koalicija KORAK zahtijeva reagovanje nadležnih organa na napade na LGBTIQ Socijalni centar

Beograd, Priština i Podgorica
24.decembar 2014.

Koalicija KORAK, koju čini osam NVO iz Srbije, Kosova i Crne Gore, poziva nadležne organe da, koristeći sve raspoložive resurse, reaguju na napade i demoliranje LGBTIQ Socijalnog centra u noći 19.decembra 2014, jedinog drustvenog i kulturnog okupljališta crnogorske LGBT zajednice.

Ovo, naime, nije jedini napad na LGBTIQ Socijalni centar. Za godinu dana svog postojanja, ovo je već 25.napad na ovaj lokal, a alarmantno je da policija do sada nije rasvijetlila niti procesuirala nijedan od ovih napada. Posljednje demoliranje posebno razočarava jer je to urađeno opet u prisustvu policije obzirom da je obezbijeđeno čuvanje tog objekta od strane iste. Neuspijeh policije i države u cjelini da zaustavi i procesuira ove napade šalje poruku straha ionako nevidljivoj i uplašenoj zajednici a pripadnike LGBT populacije iscrpljuje da obezbede redovno funkcionisanje i povećava njihove redovne troškove. Taj prostor je jedini ambijent u kojem se odvija kulturni, umjetnički, naučni, zabavni i društveni život crnogorske LGBT zajednice.[:]… »

Komentari Centra za građansko obrazovanje (CGO) na Nacrt Statuta Univerziteta Crne Gore

Podgorica, 22. decembar, 2014.

Uvodne napomene
Centar za građansko obrazovanje (CGO) ocjenjuje da je rok od nepuna 4 (četiri) dana za javnu raspravu o predloženom tekstu Nacrta Statuta Univerziteta Crne Gore (UCG), koji je 15.12.2014. godine postavljen na sajt UCG (http://www.ucg.ac.me/) zajedno sa javnim pozivom za uključivanje akademske zajednice u javnu raspravu, krajnje neprimjeren.

Podsjećanja radi, postupak javne rasprave se primjenjuje shodno Uredbi o postupku i načinu sprovođenja javne rasprave u pripremi zakona, gdje je Članom 7 propisano da postupak konsultovanja zainteresovane javnosti počinje objavljivanjem javnog poziva na internet stranici, a da se poziv za učešće u konsultacijama upućuje organima, organizacijama, udruženjima i pojedincima koji se smatraju zainteresovanima za pitanja koja se uređuju tim zakonom i o tome vodi evidenciju, dok rok za dostavljanje inicijativa, predloga, sugestija i komentara u pisanom i elektronskom obliku, ne može biti kraći od 20 dana od dana objavljivanja javnog poziva a svakako može biti duži i do 40 dana. Sve prethodno navedeno osim javnog poziva je u slučaju Nacrta Statuta UCG izostalo.[:]… »