Gdje su sredstva koja je Opština Herceg Novi uplatila Radiju Herceg Novi?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je sprovođenjem istraživanja o novčanim izdvajanjima za medije u Crnoj Gori, u okviru projekta „Jednake šanse za sve medije“, imao dva cilja.

Najprije, da doprinese podizanju svijesti zainteresovane javnosti o odgovornom trošenju novca iz Budžeta Crne Gore, ukazivanjem na odnos koji javni sektor ima prema medijima kroz novčana izdvajanja, ali i da ukaže na koji način se primjenjuje Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Navedeno istraživanje sprovodi se već treću godinu zaredom i pokazalo se kao utemeljen način dokazivanja odnosa koji država ima prema pojedinim medijima u Crnoj Gori. Na žalost, i ovogodišnji nalazi ukazuju na neuređenost ove oblasti i posljedično nejednak tretman medija od strane organa javnog sektora. Samo istraživanje se metodološki temelji na primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama i svi nalazi istraživanja bazirani su isključivo na zvaničnim dokumentima organa javnog sektora, koji su bili predmet istraživanja.

U zaključcima dokumenta se jasno navodi da CGO, i pored svih napora i višemjesečnog istraživanja, nije dobio sve tražene podatke čime se podvlači i neadekvatna primjena ovog Zakona.

Kad je u pitanju stav Savjeta Radio Herceg Novi, CGO je očekivao da će njihovo reagovanje i oštrica kritike biti usmjereni ka odgovornima iz Opštine Herceg Novi, imajući u vidu prezentovane nalaze i nesporan dokaz(u prilogu) gdje Opština Herceg Novi navodi da je radiju Herceg Novi uplaćen iznos od 251.396.00 EUR, dok od strane Savjeta Radio Herceg Novi tvrde da oni u toku 2013. godine nijesu dobili nikakva finansijska sredstva.

CGO izražava zabrinutost, ukoliko su tvrdnje Savjeta tačne, za sudbinu navedenog novca i ocjenjujemo da ta informacija prevazilazi ciljeve ovog istraživanja CGO-a ali da treba da izazove interesovanje nadležnih organa, prije svega tužilaštva.

Ana Vujošević, koordinatorka programa