Koalicija KORAK zahtijeva reagovanje nadležnih organa na napade na LGBTIQ Socijalni centar

Beograd, Priština i Podgorica
24.decembar 2014.

Koalicija KORAK, koju čini osam NVO iz Srbije, Kosova i Crne Gore, poziva nadležne organe da, koristeći sve raspoložive resurse, reaguju na napade i demoliranje LGBTIQ Socijalnog centra u noći 19.decembra 2014, jedinog drustvenog i kulturnog okupljališta crnogorske LGBT zajednice.

Ovo, naime, nije jedini napad na LGBTIQ Socijalni centar. Za godinu dana svog postojanja, ovo je već 25.napad na ovaj lokal, a alarmantno je da policija do sada nije rasvijetlila niti procesuirala nijedan od ovih napada. Posljednje demoliranje posebno razočarava jer je to urađeno opet u prisustvu policije obzirom da je obezbijeđeno čuvanje tog objekta od strane iste. Neuspijeh policije i države u cjelini da zaustavi i procesuira ove napade šalje poruku straha ionako nevidljivoj i uplašenoj zajednici a pripadnike LGBT populacije iscrpljuje da obezbede redovno funkcionisanje i povećava njihove redovne troškove. Taj prostor je jedini ambijent u kojem se odvija kulturni, umjetnički, naučni, zabavni i društveni život crnogorske LGBT zajednice.

Iz navedenih razloga, Koalicija za ravnopravnost KORAK snažno apeluje na nadležne organe da pronađu počinioce jer je to važno za poboljšanje položaja članova/ica LGBT zajednice, ali i za napore Crne Gore kao države da postigne potpun demokratski razvoj i unaprijedi stanje ljudskih prava. Koalicija KORAK izražava nadu da će nadležne institucije omogućiti sprovođenje pravde i obezbijediti sigurnost LGBT populacije. Uz institucije pozivamo i građane/ke da pruže podršku i u duhu tolerancije pomognu poboljšanju položaja onih koji su ugroženi.

Saopštenje potpisuju članice KORAK-a: YUCOM, Beogradski centar za ljudska prava, CHRIS mreža odbora za ljudska prava, Fond za humanitarno pravo Kosovo, Inicijativa mladih za ljudska prava Kosovo i Centar za građansko obrazovanje (CGO) i LGBT Forum progres iz Crne Gore.

Ispred KORAK-a,

Milan Antonijević, direktor YUCOM-a