Uručene diplome polaznicima XXIV genercije Škole demokratije

U Podgorici su večeras svečano uručene diplome polaznicima XXIV generacije Škole demokratije, koju organizuje CGO uz podršku fondacije Friedrich Ebert. Polaznicima koji su uspješno završili program diplome je uručila Daliborka Uljarević, izvršna direktorka CGO-a i prof. dr Radovan Radonjić, voditelj Škole.

Cilj škole je da se putem obrazovanja i informisanja polaznika o demokratiji, njenim vrijednostima i načinima njenog ostvarivanja doprinese podizanju opšteg nivoa demokratske kulture u Crnoj Gori.

cgoccesd24

Školu čini 5 modula u ukupnom trajanju od četiri mjeseca, a u okviru programa se pružaju teorijska znanja, predstavlja komparativna praksa i stiču vještine i umijeće primjene demokratskih načela u svakodnevnom životu, a posebno u političkoj sferi.

XXIV generaciju Škole demokratije uspješno su završila 32 polaznika/ce iz čitave Crne Gore, uglavnom predstavnika/ce političkih partija, medija, NVO, studenata/kinja i drugih. Oni su, u okviru ovog programa, imali priliku da čuju predavanja uglednih domaćih i stranih profesora, predstavnika NVO sektora, novinara, Vlade, Skupštine, nezavisnih institucija, diplomatskog kora, itd. Diplome su dobili: Aleksa Prelević, Aleksandra Pavićević, Alma Karađuzović, Ana Rašović, Anđela Nenadić, Balša Vujošević, Daria Filipović, Darko Mrvaljević, Darko Smolović, Dejan Mitrović, Dijana Delić, Filip Kruščić, Haris Sijarić, Ivana Đoković, Jelena Šćepanović, Kristina Dedić, Maja Todorović, Marija Filipović, Marija Perović, Marija Tomović, Mevludin Dizdarević, Milica Vukčević, Mirjana Đurković, Nataša Jovanović, Nikola Boljević, Nikola Stijepović, Stefan Boljević, Stevan Krivokapić, Vladana Raičković, Vlado Laličić, Vuk Vujisić i Zorica Šarčević.

Kontinuirano interesovanje koje ovaj program prati od osnivanja, kao i činjenica da je ovo XXIV uspješna generacija, ohrabruju i pokazuju da postoje ljudi različitih generacija koji su spremni da budu društveno angažovani i aktivni učesnici tekućih procesa, ali i da rade na sopstvenoj izgradnji kapaciteta. Ovaj program je ustanovljen 2003, a do sada ga je uspješno završilo 659 građana i građanki Crne Gore. Nova generacija je planirana od januara 2015.

Svetlana Pešić, saradnica na programima