Efikasna borba protiv korupcije će doprinijeti pristupanju Crne Gore EU

Centar za građansko obrazovanje (CGO), povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, upozorava na naglašenu zabrinutost relevantnih međunarodnih institucija u odnosu na hronični nedostatak mjerljivih rezultata crnogorskih institucija u borbi protiv korupcije. CGO cijeni da je upravno na Međunarodni dan borbe protiv korupcije potrebno apostrofirati neučinkovitost te borbe u Crnoj Gori i ukazati na određene uzroke.… »

V jubilarni Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2014

Centar za građansko obrazovanje (CGO) će od 10. do 14. decembra 2014. organizovati peti jubilarni Festival filma o ljudskim pravima UBRZAJ 2014 u Crnogorskom narodnom pozorištu (CNP), u Podgorici, a od 12. do 13. decembra Festival će imati i dio programa van Glavnog grada, i to Kotoru. Odličan odziv publike, među kojom značajan broj mladih,… »

Ratni zločini nijesu prošlost

Akcija za ljudska prava (HRA), Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Centar za suočavanje sa prošlošću DOCUMENTA, uoči 6. decembra u znak sjećanja na najkrvaviji dan opsade Dubrovnika od strane JNA 1991. godine, pozivaju Vrhovnog državnog tužioca Crne Gore da saopšti da li je državno tužilaštvo nešto uradilo ili namjerava da uradi u okviru procesuiranja… »

Srednjoškolci/ke iz različitih opština Crne Gore zajedno uče o ljudskim pravima

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je od 27. do 30. novembra 2014, u hotelu Residence u Miločeru, organizovao rad XIX generacije Škole ljudskih prava, uz podršku Američke ambasade u Crnoj Gori, kroz projekat “Youth build Montenegro”. Školu je pohađalo 26 učenika/ca srednjih škola iz Podgorice, Bara, Cetinja, Žabljaka, Pljevalja, Bijelog Polja, Plava, Danilovgrada, Gusinja, Tivta,… »

Budžet Glavnog grada mora biti jasan građanima/kama

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je uputio Sekretarijatu za finansije Glavnog grada Podgorica komentare na Nacrt Odluke o budžetu Glavnog grada Podgorica za 2015.godinu, shodno programu javne rasprave. U komentarima se posebno ukazuje na činjenicu da program javne rasprave, karakter prezentacije Nacrta Budžeta, kao i prateće obrazloženje ne daju potrebne i dovoljne informacije na osnovu… »

Gdje su potrošeni novci koji su do sad uloženi u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) više puta je ukazivao da i pored značajne podrške međunarodnih institucija i organizacija, iskazanih u vidu stručne, tehničko-tehnološke i finansijske pomoći nema vidljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, posebno u oblasti tzv. korupcije na visokom nivou. Tome u prilog ide i činjenica da je do sada, po… »

Nasilje nad ženama i dalje problem crnogorskog društva

Omladinska grupa Centra za građansko obrazovanje (OGCGO) koristi priliku da uoči Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pozove nadležne institucije da razmotre rezultate primjene zakona i protokola koji uređuju oblast nasilja u porodici i Strategije zaštite od nasilja u porodici 2011-2015 i preduzme hitne mjere kako bi se obezbijedila njihova efikasna primjena u praksi,… »

Koalicija za REKOM podržala Izmjene Statuta REKOM

Koalicija za REKOM je na VII Skupštini, održanoj 14. novembra 2014. u Beogradu, podržala Izmjene Statuta REKOM koje su sačinili izaslanici predsjednika Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova, bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH , a u vezi sa zadatkom da ispitaju ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM, u svakoj zemlji pojedinačno. Koalicija je… »