Gdje su potrošeni novci koji su do sad uloženi u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala?

Centar za građansko obrazovanje (CGO) više puta je ukazivao da i pored značajne podrške međunarodnih institucija i organizacija, iskazanih u vidu stručne, tehničko-tehnološke i finansijske pomoći nema vidljivih rezultata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, posebno u oblasti tzv. korupcije na visokom nivou.

Tome u prilog ide i činjenica da je do sada, po podacima kojima CGO raspolaže, u borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, u periodu od 2007. do 2012, uloženo više od 80 miliona eura budžetskih sredstava, ali i sredstava dobijenih kroz IPA fondove, od strane država članica EU kroz bilateralne programe, kao i drugih država koje podržavaju proces demokratizacije Crne Gore, poput SAD. Rezultat je porazan: do 2014. ne postoji nijedna pravosnažna presudu koja se odnosi na borbu protiv korupcije na visokom nivou i organizovani kriminal.

CGO se slaže sa dijelom izjave premijera Mila Đukanovića, koja je data tokom jučerašnjeg premijerskog sata: «Ključ uspjeha u borbi protiv korupcije i kriminala je u sposobnom, obučenom i motivisanom kadru a samo usvajanje zakona ne proizvodi rezultate». No, istovremeno se postavlja pitanje: gdje su utrošena dosadašnja sredstva za ove potrebe u proteklih 8 godina, a što, kada se obračunaju 2013. i 2014, vjerovatno dostiže i cifru od preko 100 miliona eura?! Što su naučili oni koji su prolazili bezbrojne obuke do sada? Ko mjeri njihov učinak? A ko ih sankcioniše kad ne produkuju rezultate?

Ukoliko se pogleda struktura odobrenih projekata i programa kroz koje su apsorbovana navedena sredstva nije teško uočiti da se upravo radilo na unaprijeđenju pomenutih oblasti. Međutim to, za sada, nije dalo rezultate niti je pokrenuto pitanje bilo čije odgovornosti u Vladi koju vodi premijer Đukanović, niti u strukturama koje dominantno oblikuje partiju na čijem je čelu.

Stvarni pomaci u oblasti borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u Crnoj Gori mogu se očekivati tek kada za to bude postojala neupitna politička volja i uspostavljen sistem odgovornosti za izostanak rezultata. Naime, jedino u takvom kontekstu možemo očekivati sistemski pristup borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, podizanje utemeljenih optužnica i donošenje pravosnažnih presuda naspram dosadašnje prakse u kojoj je sistem kojem je ukazano na korupciju reagovao prema onom ko je na istu ukazao umjesto na korumpiranog. Kad se sa riječi pređe na djela, izbjeći ćemo oštre ocjene Evropske komisije poput one da „veliki broj oborenih presuda u oblasti borbe protiv korupcije rađaju sumnju u postojanje političke volje u rješavanje ovog problema“ kakva se može pročitati u ovogodišnjem Izvještaju o napretku.

Ana Vujošević,
Koordinatorka programa