Koalicija za REKOM podržala Izmjene Statuta REKOM

Koalicija za REKOM je na VII Skupštini, održanoj 14. novembra 2014. u Beogradu, podržala Izmjene Statuta REKOM koje su sačinili izaslanici predsjednika Crne Gore, Srbije, Hrvatske i Kosova, bošnjačkog i hrvatskog člana Predsjedništva BiH , a u vezi sa zadatkom da ispitaju ustavne i pravne mogućnosti za osnivanje REKOM, u svakoj zemlji pojedinačno.

Koalicija je pažljivo pregledala izmjene i ocijenila da je „suština prijedloga Statuta očuvana, da ukidanje represivnih ovlašćenja Komisije otklanja sumnje da REKOM preuzima nadležnost sudskih organa, i da je procedura kandidovanja i izbora selekcionih odbora i članova Komisije značajno pojednostavljena“. Koalicija za REKOM je pozdravila izmjene u finansiranju Komisije, kojima je predviđeno da se REKOM finansira domaćim i stranim donacijama, te sredstvima međunarodnih organizacija, a ne iz doprinosa država, kako je predlagala Koalicija. Koalicija posebno pozdravlja stav izaslanika da jedan od ciljeva Komisije bude da „doprinese unaprijeđenju obrazovnih programa u skladu sa činjenicama koje ustanovi Komisija“. Koalicija ističe da je među izaslanicima i predsjednicima/članovima Predsjedništva postignuta potpuna saglasnost o tome da Komisija treba da utvrdi činjenice o ratnim zločinima i drugim kršenjima ljudskih prava, izvršenim u periodu od 1. januara 1991. do kraja decembra 2001. O „istraživanju političkih i društvenih okolnosti koje su odlučujuće doprinijele izbijanju ratova, kao i činjenju ratnih zločina i drugih kršenja ljudskih prava“ ima mišljenja da je ključno da REKOM istraži uzroke rata, ali i mišljenja da je istraživanje uzroka rata moguće preduzeti nakon utvrđivanja činjenica o ratnim zločinima, što je u potpunom skladu sa prijedlozima Koalicije za REKOM.

Koalicija očekuje od predsjednika/članova Predsjedništa BiH da najkasnije krajem januara 2015. informišu javnost i nacionalne parlamente o svojim odlukama da zajednički podrže osnivanje REKOM-a. Time bi, post-jugoslovenske zemlje, prvi put u istoriji post-konfliktnih društava, samostalno, bez uslovljavanja i pritiska međunarodne zajednice, započele sa izgradnjom regionalnog mehanizma za suočavanje s prošlošću koji ima potencijal da otkloni nedostatke krivične pravde, informacijsku blokadu otkrivanja preostalih masovnih grobnica, i da osigura poštovanje činjenica i ličnih iskustava.

¹ Predsjednik Makedonije Gjorge Ivanov je obavijestio Koaliciju za REKOM da će podržati odluku o osnivanju REKOM-a ako među predsjednicima/Predsjedništvu BiH postoji konsenzus.