Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike

U okviru obrazovnog programa
Savremene tendencije kritičke misli

CGO organizuje

Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike

Tematika ovog ciklusa, koji traje 10 nedelja, obuhvata ključne koncepte utemeljivača najvažnijih geopolitičkih škola XX vijeka: anglo-američke, ruske i njemačke škole. Polaznici/e koji budu pohađali minimum 75% predavanja, na kraju ciklusa, dobiće sertifikate o učešću u programu.

Voditelj ciklusa biće prof. dr Filip Kovačević.

Predavanja i diskusije će se odvijati u prostorijama CGO-a svake srijede od 19:30h.

Da biste se prijavili potrebno je da biografiju (CV) i motivaciono pismo pošaljete na e-mail adresu info@cgo-cce.org, najkasnije do 28. marta 2014, uz naznaku “Za Ciklus predavanja: Teoretičari klasične geopolitike”.

Zbog ograničenog broja učesnika/ca molimo Vas da poštujete vremenske rokove za prijavu.