Održana prva ulična akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”

Centar za građansko obrazovanje (CGO) je danas, u centru Podgorice, organizovao prvu u nizu uličnih akcija “Pozovi: spriječi ili liječi korupciju!”, tokom koje je građanima/kama dijeljen promotivni materijal kroz koji se ukazuje na štetnost i oblike korupcije i vezanih nezakonitih radnji po društvo.

U toku akcije, građani/ke su imali mogućnost da se informišu o različitim oblicima korupcije i nezakonitih radnji koje oni sami mogu prijaviti Upravi za inspekcijske poslove, a na samom štandu mogli su anonimno popuniti prijavu i ubaciti lično u kutiju za prikupljanje prijava. Građanima/kama je skrenuta pažnja na neke od oblika nezakonitosti koje mogu prijaviti inspekcijskim organima, poput nelegalne gradnje, rada bez ugovora, prodaje robe kojoj je istekao rok ili je sumnjivog porijekla, prodaje alkoholnih pića i cigareta maloljetnim licima, neizdavanja fiskalnih računa, itd. Takođe, oni su ohrabrivani da prijave i nepravilnosti u radu inspektora/ki kao što su nepostupanje po prijavi, primanje mita, nepreduzimanje mjera ili selektivne kontrole, itd. Akciju je propratio veliki broj zainteresovanih građana/ki a aktivisti/kinje CGO-a su podijelili nekoliko stotina lifleta i prikupili na desetine prijave građana/ki. Akciji su prisustvovali i predstavnici Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori i Uprave za inspekcijske poslove.

cg
Projektom je planirano održavanje još pet sličnih uličnih akcija, a u okviru istog CGO je ranije otvorio i SOS liniju za prijavu korupcije inspekcijskim organima putem koje građani/ke, kao i pravni subjekti, mogu prijaviti konkretne primjere koruptivnih radnji iz domena djelovanja inspekcijskih organa direktno CGO–u. Ta linija je dopuna već postojećoj SOS liniji Uprave za inspekcijske poslove, ali i mogućnost da oni građani/ke koji imaju više povjerenja u NVO sektor nego u same institucije prijavljuju slučajeve korupcije i drugih nezakonitih radnji.

Akcija je sprovedena u okviru projekta “Inspekcijom protiv korupcije!”, koji se realizuje kroz Program podrške civilnom društvu u oblasti krivičnog pravosuđa (CJCSP) a koji finansira Ambasada SAD u Podgorici, Biro Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL).

Opšti cilj projekta „Inspekcijom protiv korupcije” je da doprinese povećanju povjerenja javnosti u krivično-pravni sektor kroz sprovođenje učinkovitih wаtchdog аktivnosti zа prаćenje vladinih odgovora na nezаkonite rаdnje i korupciju. Specifični cilj projekta je dа se prаte аktivnosti i jačaju kаpаciteti Uprаve zа inspekcijske poslove i inspekcijskih jedinica kаo građanima/kama nаjbližeg instrumentа zа adresiranje korupcije i loših praksi u poslovanju.

Svetlana Pešić, saradnica na programima