Koliko glasno država Crna Gora širi poruku nenasilja?

Povodom međunarodnog Dana nenasilja (2. oktobar), Centar za građansko obrazovanje (CGO) podsjeća na važnost primjene nenasilnih oblika komunikacije i mehanizama koji smanjuju nasilje, kao i na obavezu nadležnih institucija da najstrožije sankcionišu ponašanje onih koji podstiču i produbljuju bilo kakav oblik nasilnog ponašanja.

Brojni su primjeri vršnjačkog nasilja i nasilja u školama, porodičnog nasilja, uličnog nasilja, nasilja na sportskim terenima, ali i nasilja koje se događa u institucijama ili od strane institucija. Nasuprot tome, premalo se govori o mehanizmima preveniranja i sankcionisanja nasilja, a još manje o uzrocima istog. Posebno je važno uspostaviti efikasan sistem sankcionisanja, u kojem nećemo imati primjere da slučajevi torture ostaju nerazjašnjeni i nekažnjeni, kao što je to slučaj sa policijskom torturom nad pokojnim Aleksandrom Pejanovićem. Naravno, tu su i napade na novinare i imovinu medija, po kojima se Crna Gora, na žalost, sve češće nalazi u relevantnim međunarodnim izvještajima i čije nerasvijetljavanje samo podstiče dalje nasilje i pokušaje zastrašivanja neistomišljenika.

Jedan od najpotresnijih primjera nasilja, iz naše bliske prošlošti jeste nasilje koje se oslikalo kroz netrpeljivost prema pripadnicima nacionalnih manjina, napadima na građane druge nacionalnosti i vjere, tokom postjugoslovenskih ratova 90-ih godina. Suđenja za ratne zločine proizašle iz tog nasilja su pokazala svu nespremnost vladajućih političkih garniture u Crnoj Gori da se kazne nalagodavci i počinioci ovih nedjela.

CGO vjeruje da je obrazovanje o ljudskim pravima, o mirnom i nenasilnom rješavanju problema kroz dijalog, pregovore, arbitraže ili sudska poravnanja od ključne važnosti u uspostavljanju kulture nenasilja. Dugoročno i održivo prvazilaženje manifestacija nasilja zahtijeva koordinaciju i rad brojnih društvenih aktera, pored onog što je to primarna obaveza institucija sistema, a prije svega obrazovnih institucija. CGO-a je od svog osnivanja posvećen promociji univerzalnih ljudskih prava, i shodno tome kroz svoje programe kontinuirano radi na obrazovanju građana i građanki o toleranciji i nenasilnim načinima rješavanja sukoba.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija (UN) je 2007. ustanovila 2.oktobar kao Međunarodni dana nenasilja i priliku za „širenje poruke nenasilja”, rezolucijom koja potvrđuje „univerzalnu važnost principa nenasilja”. Međunarodni dan nenasilja obilježava se na dan rođenja Mahatme Gandija, jednog od vođa pokreta za nezavisnost Indije i začetnika filozofije i strategije nenasilnog otpora. Gandijevski principi nenasilne borbe za ostvarivanje građanskih, političkih i ekonomskih i svih drugih zagarantovanih prava inspirisali su mnoge ljude da svojim djelovanjem doprinose razvoju slobode i demokratskog društva.

Tamara Milaš, saradnica na programima u CGO-u